مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

تمدید مهلت استفاده از حق تقدم سهامداران در فرآیند افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳

پیرو آگهی پذیره نویسی مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳، موضوع درخواست تعداد قابل توجهی از سهامداران محترم جهت تمدید مهلت استفاده از حق تقدم سهام در جلسه هیأت مدیره بانک مطرح ومقرر گردید با توجه به مجوز شماره ۲۹۲۱۴۷/۱۲۱ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مهلت استفاده از حق تقدم سهام به مدت ۳۰ روز و از تاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ تا تاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۳ تمدید گردد.

از سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود را دارند، تقاضا دارد طی مهلت مقرر و پیش از انقضاء مهلت پذیره نویسی، نسبت به واریز نمودن مبالغ اعلام شده در گواهی حق تقدم ارسالی به حساب شماره۱-۱۰۰۰۰-۱۰۷۰-۱۱۰ به شماره شبا ۵۱۰۶۴۰۰۱۱۰۱۰۷۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱ IRاین بانک نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی کد۱۱۰ اقدام فرمایند. ضمناً سهامداران محترم می توانند، با ورود به سایت بانک گرشگری (www.tourismbank.ir)، بخش امور سهامداران، از طریق درگاه پرداخت الکترونیک در نظر گرفته شده نیز اقدام به پرداخت مبالغ نمایند.

تلفن های ۲۶۶۰۰۰۳۸ و ۹-۲۲۶۳۰۳۴۵-۰۲۱ داخلی های۱۰۲و۱۱۱و۱۰۹ جوابگوی سؤالات احتمالی سهامداران محترم می باشد.