مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

هتل فرودگاه بین المللی امام خمینی

توضیحات پروژه

این هتل در زمینی به مساحت تقریبی ۲۶۶۲۰ متر مربع در ضلع جنوبی ترمینال اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) واقع شده است. مطابق برنامه ریزی صورت گرفته مساحت تقریبی ۴۷۵۵۷ متر مربع برای این ساختمان در نظر گرفته شده است که ترکیبی از دو هتل ۳ و ۴ ستاره تحت عناوین Ibis با ۲۰۰ اتاق و Novotel با ۳۰۰ اتاق منطبق بر استانداردها و مدیریت هتل های زنجیره ای ACCOR در ردیف هتل های نوع Cluster این زنجیره طراحی، احداث و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. توریستهای تفریحی، فرهنگی، مذهبی، درمانی، طبیعت گرد، گروهای کری، گروه های دیپلماسی و موارد مشابه، همگی نمونه هایی از مشتریان این هتل در سال های آینده می باشند. بومی سازی و ارتقاء استانداردهای احداث و اداره هتل در ایران، برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی هتل داری و موارد مشابه، همگی نمونه هایی از برنامه ها و اقدامات پیش روی شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص) در آینده خواهد بود.

پروژه مذکور تحت قرارداد اولیه فی مابین شرکت گسترش هتلهای لوتوس پارسیان و مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بعنوان نماینده شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۷ منعقد گردید که اطلاعات مربوط به قرارداد مذکور به شرح ذیل می باشد:

قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال هتل ۴ ستاره ۲۵۰ اتاقه
تاریخ عقد قرارداد:۸۷/۱۲/۱۹
تاریخ ابلاغ: ۸۸/۱/۱۶
دوره ساخت ۳۶ ماه – ۲۲ سال بهره برداری
مبنای حداقل ترافیک ۳ میلیون مسافر در سال
تمام یا بخشی از حقوق، مزایا یا تعهدات با هماهنگی و توافق با IKIA قابل انتقال می باشد
تاریخ ابلاغ الحاقیه ۱: ۸۹/۳/۸
تاریخ ابلاغ الحاقیه ۲: ۸۹/۴/۱۶
تاریخ تحویل زمین: ۸۹/۱/۱۵
اجاره بهاء زمین: مبلغ ۲۶,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای یکبار سه سال پس از بهره برداری و ۱/۵% از مبلغ مذکور بصورت سالیانه برای ۲۲ سال بهره برداری معادل کل ۸,۷۸۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه حق امتیاز فرودگاه مطابق با جدول بند ب پیوست ۶ الحاقیه ۱ قرارداد
طبق توافقات انجام پذیرفته کلیه موارد مذکور در قرارداد مشترک طی الحاقیه ۱ به اعداد و ارقام جدید تبدیل و بوسیله مواد مندرج در الحاقیه ۲ به شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات انتقال یافت.

با توجه به آغاز عمیلات طراحی و مطالعات اولیه توسط شرکت گسترش هتلهای لوتوس پارسیان، این موارد طبق بررسیهای فنی-اقتصادی صورت پذیرفته توسط آن شرکت محترم به شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش عمران واگذار گردید که پس از دریافت تأییدیه مکتوب از شرکت هتل ساز ACCOR فرانسه مبنی بر قبول شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش عمران بعنوان طراح و سازنده ، قرارداد ساخت هتل ۵۰۰ اتاقه۳ و ۴ ستاره Ibis و Novotel فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به ایشان ابلاغ گردید.