مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

پروژه مجتمع‌های پذیرایی بین‌راهی پارس‌زیگورات

توضیحات پروژه

این شرکت درتاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۸ تحت شماره ۳۵۷۷۳۹ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده با موضوع فعالیت زیر ثبت شده و جزء شرکتهای تأسیسی است.
موضوع شرکت :

  1. مشارکت و سرمایه گذاری و احداث و بهره برداری از انواع مجموعه های خدمات رفاهی گردشگری شهری و بین راهی ، هتل ها ، هتل آپارتمان ، دهکده های گردشگری ،کمپینگها ،با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
  2. انعقاد قرارداد و معاملاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با موضوع شرکت باشد با سازمانهای دولتی و غیر دولتی
  3. انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر هرگونه عملیات مالی ،تجاری،صنعتی ،خدماتی ،پیمانکاری ،طراحی و مشاوره و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات
  4. شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی
  5. اخذ نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی
  6. برگزاری و شرکت در نمایشگاههای مربوطه داخلی و خارجی
  7. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
  8. اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت

پروژه اصلی شرکت:
(( احداث و بهره برداری از مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی ))
با عنایت به ضرورت احداث و بهره برداری از مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی نسبت به ثبت و تاسیس شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات اقدام گردید.
شرکت بر روی توسعه مجتمع های بین راهی در دو قالب زیر متمرکز گردید

  1. احداث و بهره برداری از ۷ مجتمع خدماتی رفاهی با تامین منابع داخلی و وام بانکی.
  2. احداث و بهره برداری از ۱۰ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی با تاسیس صندوق زمین ساختمان جهت ایجاد مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی .

تاسیس صندوق زمین و ساختمان جهت انجام پروژه های مجتمع خدماتی رفاهی

صندوق زمین و ساختمان سمگا به عنوان مؤسسه غیر تجاری نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار (سازمان) و شفافیت اطلاعاتی بوده است.
موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران، ساخت پروژه ساختمانی مورد نظر از محل وجوه جمع¬آوری شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه‌گذاران صندوق است
در این خصوص، تلاش می‌شود، پروژه¬ی ساختمانی در زمان و با هزینه¬ی پیش‌بینی شده در طرح توجیهی ، به اتمام رسد. واحدهای ساختمانی صندوق با رعایت مقررات، از طریق برگزاری مزایده، به خریدارانی که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهند، فروخته یا پیش فروش می شوند. با توجه به ضرورت بررسی اقتصادی نقاط مذکورگزارش توجیهی فنی اقتصادی این پروژ ها تهیه گردید.