مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

مراسم کلنگ زنی و آغاز به ساخت هتل بافت، برگزار شد

مراسم کلنگ زنی و آغاز به ساخت هتل بافت، برگزار شد. به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در این مراسم که «علیرضا رزم حسینی»، استاندار کرمان، «مهدی جهانگیری»، رییس گروه مالی گردشگری، «خسرو خواجه حسنی»، مدیرعامل بانک گردشگری و جمعی از مسئولین و مردم محلی حضور داشتند، ساخت هتل بافت با حمایت گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری به صورت رسمی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، ساخت هتل بافت با هدف توسعه صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه و در راستای اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد. گروه مالی گردشگری به عنوان بزرگترین هلدینگ بخش خصوصی در صنعت گردشگری، اقدامات زیادی در راستای ایجاد زیرساخت های مهم این صنعت انجام داده است.