مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

اپرو ارزانترین سفرها را در کل کشور تدارک دیده است

سامانه آنلاین خدمات گردشگری (اپرو) ارزانترین سفرها را برای گردشگران تدارک دیده است.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری؛ اپرو در مقایسه با تمام شرکت های مسافرتی ارزانترین خدمات را ارائه می دهد و در قبال ارائه سفر با قیمت ارزان کیفیت خدمات خود را نیز حفظ کرده است.
این گزارش حاکیست گسترش و تعالی فرهنگ سفر راحت و ارزان برای همه هموطنان در هر نقطه از ایران از اهداف اپرو در بدو راه اندازی بوده و این شرکت در تمام شرایط سعی کرده است تا با ارائه خدمات ارزان، سفر را برای تمام اقشار جامعه ممکن سازد. بر این اساس گردشگران می توانند با یک بررسی کوتاه قیمت ارزان خدمات گردشگری اپرو را با سایر شرکت های مسافرتی مقایسه کنند.
لازم به ذکر است سامانه اپرو به آدرس www.apro.ir تحت نظارت بانک گردشگری فعالیت می کند و ارائه سفر راحت و ارزان به صورت آنلاین از اهداف این شرکت به شمار می رود.