مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

بازدید رییس گروه مالی گردشگری از روند پیشرفت پروژه های پرستیژلند

مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری طی بازدیدی از مجموعه پرستیژلند اصفهان در جریان روند پیشرفت پروژه های این مجموعه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری در جریان این بازدید که علی اصغر سفری مدیر عامل بانک گردشگری و جمعی از مدیران ارشد گروه مالی نیز حضور داشتند روند پیشرفت پروژه های هتل پرستیژلند، مجموعه سیتی سنتر و مجموعه شهر سلامت اصفهان مورد بازدید قرار گرفت.
گفتنی است همچنین مسعود صرامی مدیر عامل شرکت پرستیژلند طی گزارشی مدیران گروه مالی را در جریان میزان پیشرفت پروژه های ذکر شده قرار داد.