مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

مدیر حوزه مدیریت گروه مالی گردشگری منصوب شد

سیده عذرا صدر طی حکمی از سوی مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری به سمت مدیر حوزه مدیریت گروه مالی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ، در بخشی از حکم سیده عذرا صدر آمده است: امید است با حضور مستمر و همراهی تمامی مدیران محترم گروه در انجام این رسالت مهم بیش از پیش موفق و موید باشید. از خداوند متعال توفیقات روز افزون جنابعالی را خواستارم.