مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سمگا) در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سمگا) در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۷ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری در این نشست که در محل هتل های فرودگاهی حضرت امام (ره) و با حضور ۸۹/۶۱ ( شصت و یک و هشتاد و نه ) درصدی سهامداران برگزار شد، علاوه بر استماع گزارش عملکرد هیأت‌مدیره برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، نسبت به ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی سه ماهه منتهی به این تاریخ نیز تصمیم گیری شد.
گفتنی است در پایان این مجمع همچنین پاداش و حق حضور اعضای هیأت‌مدیره، انتخاب بازرسان قانونی و حسابرس مستقل و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت، به تصویب سهامداران این شرکت رسید.