مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

معاون رییس جمهور از غرفه بانک گردشگری بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری در این بازدید که جمعی از مدیران سازمان میراث، مونسان را همراهی می کردند وی از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات انجام شده در بانک و گروه مالی گردشگری قرار گرفت.
معاون رییس جمهور در این بازدید ضمن تاکید بر توسعه صنعت گردشگری و توزیع متوازن سفر ، نقش بانک گردشگری را در رشد و توسعه این صنعت مهم و ارز آور بسیار مهم و اساسی عنوان کرد.
گفتنی است غرفه بانک گردشگری از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه در سالن ۳۵ پذیرای علاقه مندان این صنعت می باشد.