مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

تفاهم نامه طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات واحدهای اقامتی با عامل چهارم

تفاهم نامه عاملیت چهارم نظارت و استاندارد سازی خدمات و تاسیسات گردشگری، میان معاونت گردشگری کشور و شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)، این تفاهم‌نامه در مراسمی با حضور «مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری کشور»، «مهدی جهانگیری، رئیس هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)»، «علی زیرک‌نژاد، مدیرعامل شرکت سمگا» و «ناصر عندلیب، مدیرعامل شرکت تلاشگران اندیشه کاراد» بین معاونت گردشگری کشور به عنوان کارفرما و شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به عنوان عامل چهارم امضاء شد.

این توافق نامه در ادامه اجرای طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری موضوع بند ۲ تبصره ذیل ماده ۱۱ آئین نامه ایجاد، تکمیل ، درجه بندی ، نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آن ها مصوب ۱/۵/۱۳۸۲ هیئت محترم وزیران و هم چنین در راستای دستور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، مورخ ۲۷/۷/۹۲ مبنی بر واگذاری عامل چهارم در ادامه اجرای استاندارد سازی واحدهای اقامتی گردشگری، به امضاء رسید.
بر اساس این تفاهم نامه، بازنگری، تهیه و تدوین مدل و اصول ارزیابی بومی سازی شده بر اساس استانداردهای روز دنیا و مدل های تعالی در حوزه واحدهای اقامتی کشوربه عهده عامل چهارم یعنی شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) خواهد بود.
یکی دیگر از تعهدات این شرکت، اجرای آموزش های مقدماتی و تکمیلی مورد نیاز برای کارشناسانی است که از سوی کارفرما، معرفی می شوند.
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری (سمگا) در این تفاهم‌نامه متعهد شده‌است آموزش‌های ضروری و لازم برای تربیت ارزیابان، سرارزیابان، مدیران فنی و ارتقا سطح دانش فنی را اجرا کند.
در تفاهم‌نامه امضا شده معاونت گردشگری، تهیه، تدوین و بازنگری شاخص‌ها و چک لیست‌های ارزیابی برای توسعه فرآیند به واحدهای اقامتی گردشگری بر عهده شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری (سمگا) گذاشته شده‌است.