مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

ابتکار بانک گردشگری برای کاهش ریسک صدور چک

بانک گردشگری با محصول جدید خود موسوم به بانکداری X2 ابتکاری جدید برای کاهش ریسک صدور چک‌های چند امضایی ارائه کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک گردشگری، این محصول که در «نمایشگاه بورس، بانک و بیمه» سال جاری رونمایی شد، در دو بخش بانکداری الکترونیک پیشرفته و فرابانک ارائه خدمت می‌کند.

بر اساس این گزارش، یکی از بخش‌های بانکداری الکترونیک پیشرفته به مدیریت ریسک صدور چک‌های تاریخ روز اختصاص دارد که در آن شناسایی ایرادات و کاهش ریسک چک‌های چند امضایی مد نظر قرار گرفته‌است.

در این چارچوب، کاربران حساب‌های فوق می‌توانند با استفاده از دستگاه رمزیاب (تولید رمز یکبار مصرف) در سطح تعریف شده به حساب دسترسی داشته باشند و با تایید دستور پرداخت، امکان انتقال وجه را فراهم کنند. بر این اساس، سرویس یاد شده می‌تواند جایگزین چک‌های چند امضای مخصوص اشخاص حقوقی شود.

یادآور می‌شود، مبلغ تایید شده بعد از اخذ تمامی دستورات تایید مربوط به صاحبان امضا و مدیران مالی شرکت‌ها در اولین سیکل پایا قابل انتقال خواهد بود.

یکی از مزایای سرویس مذکور، قابلیت استفاده از تمامی نقاط جهان مشروط به دسترسی به اینترنت است.