مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

بازدید مدیرکل اداره تعاون،کار و رفاه استان آذربایجانشرقی از مجتمع فولاد صنعت بناب

مدیرکل اداره تعاون،کار و رفاه استان آذربایجانشرقی به همراه کمیته فنی اشتغال استان از مجتمع فولاد صنعت بناب بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد صنعت بناب ، مهندس حسینی مدیرکل اداره تعاون ، کار و رفاه استان و هیات همراه ایشان از خطوط تولید نورد و ذوب این مجتمع بازدید بعمل آوردند و از نزدیک با توانمندیهای  این مجتمع آشنا شدند .

گفتنی است که مجتمع فولاد صنعت بناب در حال حاضر توانسته است برای حدود ۲۰۰۰ نفر بصورت مستقیم  شغل ایجاد کند که این رقم با شروع به کار طرح های توسعه این مجتمع در آینده افزایش خواهد یافت .