مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

صعود فولاد مردان مجتمع فولاد صنعت بناب به ارتفاعات سهند در روز میلاد امام علی ( ع )

فولاد مردان مجتمع فولاد صنعت بناب در روز میلاد امام علی ( ع ) و روز پدر و همچنین سالروز آزاد سازی خرمشهر به ارتفاعات سهند صعود کردند .

به گزارش روابط عمومی ، گروه کوهنوردی مجتمع فو لاد صنعت بناب در تداوم برنامه های ورزشی خود به منظور گرامی داشت روز میلاد امام علی ( ع ) و سالروز آزاد سازی خرمشهر ، روز جمعه مورخه  ۳/۳/۹۲ موفق به صعودکوه سهند(قله جام) شدند .

در این صعود ورزشکارانی از سایرگروههای کوهنوردی منطقه و انجمن بیماران (MS) تهران نیز حضور داشتند.