مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین بانک گردشگری و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

تفاهم‌ نامه همکاری میان بانک گردشگری و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران منعقد شد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک گردشگری، این تفاهم‌نامه در راستای برنامه‌های توسعه‌ای «بانک گردشگری» و به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با بانک‌ها، موسسات اقتصادی و مراکز آموزشی کشور صورت گرفته‌است.
بر اساس این گزارش، بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی، فنی و زیرساختی در کنار توسعه همکاری‌های متقابل به‌منظور برقراری تعامل سازنده و اثرگذار از جمله اهداف این تفاهم‌نامه همکاری است.
گفتنی است، تفاهم‌نامه مذکور به امضای «علی‌اصغر سفری، مدیرعامل بانک گردشگری» و «دکتر حاجی میر اسماعیل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران» رسید.