مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

آگهی استخدام

بانک گردشگری به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در شغل متصدی امور بانکی در شهرهای مختلف از بین داوطلبان واجد شرایط از طریق آزمون استخدامی ، مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری می نماید.بانک گردشگری به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در شغل متصدی امور بانکی در شهرهای مختلف از بین داوطلبان واجد شرایط از طریق آزمون استخدامی ، مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط ، ضوابط استخدام و نحوه ثبت نام از طریق مراجعه به سایت های WWW.TOURISMBANK.IR  ،   WWW.AZMOONBANK.LMS.IR  اقدام نمایند .