مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

آگهی

آگهی فراخوان مزایده عمومی ملک شماره ۱-۹۳
بانک گردشگری در نظر دارد یک باب زمین با کاربری تجاری مازاد خود را با پلاک‌ ثبتی شماره ۷۷۳۴ فرعی از یک اصلی  واقع در شهرستان بناب به نشانی بناب، بلوار امام خمینی، جنب بانک ملی به مساحت کل ۸۴/۲۱۹ متر مربع، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان خرید درخـواست می گردد به مدت پنج روز پس از نشر آگهـی جـهت اخـذ اسنـاد مزایده بنشانی تهران- خـیابان شهید فیاضی- پلاک ۵۱ – ساختمـان داریوش – ستاد مرکزی بانک گردشگری – مدیریت پشتیبانی و املاک و یا تبریز – چهار راه آبرسان – ابتدای خیابان آزادی – شعبه بانک گردشگری مراجعه نمایند.