برگزاری مانور آتش نشانی در مجتمع فولاد صنعت بناب

به مناسبت ۷ مهر مانور آتش نشانی در مجتمع فولاد صنعت بناب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد صنعت بناب، به مناسب ۷ مهر که روز ملی آتش نشانی نامگذاری شده است توسط آتش نشانان این مجتمع مانورآتش نشانی با حضور مدیرعامل و معاونان هلدینگ برگزار شد. مدیر عامل مجتمع فولاد صنعت بناب …

برگزاری مانور آتش نشانی در مجتمع فولاد صنعت بناب ادامه »