برگزاری دوره های آموزشی از سوی شرکت آموزشی اندیشه گردشگری

توضیحات پروژه با استعانت از درگاه ایزد منان مرکز آموزش علمی – کاربردی کاراد از اولین دوره پذیرش در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ تحت نظارت دانشگاه جامع علمی – کاربردی با چهار رشته حسابداری مالی، مدیریت هتلداری، مدیریت جهانگردی، آشپزی در مقطع کاردانی به روش پودمانی فعالیت خود را آغاز نمود تا بتواند قسمتی از نیازهای …

برگزاری دوره های آموزشی از سوی شرکت آموزشی اندیشه گردشگری ادامه »