مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه امید افق گردشگری برگزار شد

مجمع عادی سالیانه شرکت توسعه امید افق گردشگری در روز ۲۷ خرداد ماه در مجتمع فرهنگی رفاهی الماس شهر برگزار شد. در این نشست که با هدف انتخاب هیئت مدیره جدید، انتخاب بازرس مستقل قانونی و ارائه گزارش سالانه عملکرد شرکت با حضور ۵۴ درصدی سهامداران برگزار شد «محسن بیژنی فرود»، مدیرعامل، در گزارشی اظهار …

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه امید افق گردشگری برگزار شد ادامه »