تفاهم نامه بانک گردشگری با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

بانک گردشگری به منظور ارائه خدمات بیشتر به بخش گردشگری کشور تفاهم نامه ای با معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی به امضا رساند. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در این تفاهم نامه که به امضای علی اصغر سفری مدیر عامل بانک گردشگری و مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی رسید ، مقرر …

تفاهم نامه بانک گردشگری با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادامه »