معرفی سرمایه گذار جدید ساخت مجتمع فولاد بافت

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به عنوان سرمایه گذار جدید مجتمع فولاد بافت معرفی شد. روند ساخت مجتمع فولاد بافت با تعیین سرمایه گذار جدید  ازسر گرفته شد. در نشست سرمایه گذاران مجتمع فولاد بافت که با حضور معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به …

معرفی سرمایه گذار جدید ساخت مجتمع فولاد بافت ادامه »