دیدار رییس گروه مالی گردشگری با مقامات سیاسی اقتصادی قزاقستان

مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری  به همراه هیات همراه در نشستی  میزبان تنی چند از مقامات سیاسی و اقتصادی  قزاقستان بود. در این نشست که به منظور بررسی راه های همکاری تجاری متقابل برگزار شد دو طرف به ارائه نظرات خود پرداختند و موارد سرمایه گذاری های مشترک از سوی گروه مالی گردشگری و …

دیدار رییس گروه مالی گردشگری با مقامات سیاسی اقتصادی قزاقستان ادامه »