مهدی جهانگیری: اتاق بازرگانی از سرمایه گذاری مشترک بین ایران و مجارستان حمایت می کند

مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در دیدار با یانوش کواچ سفیر مجارستان در ایران گفت: اکنون زمینه بسیار مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی بین ایران و مجارستان وجود دارد. به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مهدی جهانگیری در این دیدار افزود: مجارستان در زمان تحریم ها در …

مهدی جهانگیری: اتاق بازرگانی از سرمایه گذاری مشترک بین ایران و مجارستان حمایت می کند ادامه »