میتال

مدیرعامل فولاد بناب

مدیرعامل فولادبناب بررسی کرد: ورود میتال به فولاد ایران

رکود صنعت فولاد و زنگ خطر تعطیلی بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد بخش خصوصی کشور با اشتغالزایی مستقیم یک هزار و ۷۰۰ نفر، دغدغه‌ای تکان‌دهنده در آذربایجان شرقی است؛ دغدغه‌ای که در سایه عقد یک قرارداد همکاری با میتال (غول فولاد جهان) به نقطه امید صنعت و تجارت این استان تبدیل شد. عقد این قرارداد صنعتی- تجاری …

مدیرعامل فولادبناب بررسی کرد: ورود میتال به فولاد ایران ادامه »

قرارداد میتال با گروه مالی گردشگری

غول صنعت فولاد جهان در ایران

تولید و مصرف فولاد امروزه، یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها و جوامع به شمار می آید. حضور صنعت فولاد در یک منطقه بر فرایند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن منطقه تاثیر بسزایی دارد. در واقع در اقتصاد امروز جهان صنایع فولادی را مادر صنایع دانسته و …

غول صنعت فولاد جهان در ایران ادامه »