هتل فرودگاه بین المللی امام خمینی

توضیحات پروژه این هتل در زمینی به مساحت تقریبی ۲۶۶۲۰ متر مربع در ضلع جنوبی ترمینال اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) واقع شده است. مطابق برنامه ریزی صورت گرفته مساحت تقریبی ۴۷۵۵۷ متر مربع برای این ساختمان در نظر گرفته شده است که ترکیبی از دو هتل ۳ و ۴ ستاره تحت عناوین …

هتل فرودگاه بین المللی امام خمینی ادامه »