پروژه مجتمع‌های پذیرایی بین‌راهی پارس‌زیگورات

توضیحات پروژه این شرکت درتاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۸ تحت شماره ۳۵۷۷۳۹ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده با موضوع فعالیت زیر ثبت شده و جزء شرکتهای تأسیسی است. موضوع شرکت : مشارکت و سرمایه گذاری و احداث و بهره برداری از انواع مجموعه های خدمات رفاهی گردشگری شهری و بین راهی ، هتل ها ، …

پروژه مجتمع‌های پذیرایی بین‌راهی پارس‌زیگورات ادامه »