بانک گردشگری عضو سازمان جهانی جهانگردی شد

بانک گردشگری به صورت رسمی به عضویت سازمان جهانی جهانگردی UNWTO درآمد. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، درخواست عضویت این بانک در بهار سال ۲۰۱۴ مورد موافقت اولیه سازمان جهانی جهانگردی قرار گرفت و در مجمع عمومی سال ۲۰۱۵ این سازمان که در مدلین کلمبیا برگزار شد، عضویت رسمی بانک گردشگری به صورت وابسته …

بانک گردشگری عضو سازمان جهانی جهانگردی شد ادامه »