مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

برگزاری مانور آتش نشانی در مجتمع فولاد صنعت بناب

به مناسبت ۷ مهر مانور آتش نشانی در مجتمع فولاد صنعت بناب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد صنعت بناب، به مناسب ۷ مهر که روز ملی آتش نشانی نامگذاری شده است توسط آتش نشانان این مجتمع مانورآتش نشانی با حضور مدیرعامل و معاونان هلدینگ برگزار شد.

مدیر عامل مجتمع فولاد صنعت بناب با گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی برگزاری مانورهای این چنینی را به منظور حفظ آمادگی و امداد رسانی در حداقل زمان در صورت بروز حادثه لازم و ضروری دانست.

علیزاد شهیر از آتش نشانان بعنوان افر ادی ایثارگر و سخت کوش یاد کرد و از زحمات آتش نشانان و پرسنل واحد ایمنی این مجتمع مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام کرد.

شایان ذکر است که مجتمع فولاد صنعت بناب با توجه به وسعت و وجود کارخانجات متعدد ذوب و نورد به منظور جلوگیری از بروز هرگونه حادثه و خسارت و آسیب دیدگی پرسنل، با تامین سخت افزارها و امکانات لازم در واحد ایمنی و آتش نشانی، یکی از مجهزترین واحدهای تولیدی در این منطقه در این زمینه است.