منشور اخلاقی

منشور اخلاقی گروه مالی گردشگری به 8 زبان فارسی، انگلیسی، استانبولی، آلمانی، چینی، روسی، عربی و فرانسوی در بخش پایینی قابل دسترس است.