سرمایه انسانی
گزارش سرمایه انسانی
گزارش سرمایه انسانی

گروه مالی گردشگری با تکیه بر دانش ملی و توانمندی مدیران و جوانان این مرز و بوم توانسته بیش از ۱۰۰ نفر از سرمایه‌های انسانی توانمند را در حوزه مدیریت ارشد و ۲۵۰ نفر را در رده‌های مدیران میانی و حدود ۳۰۰ نفر را در جایگاه مدیران پایه جذب و بکارگیری نماید. با توجه به شاخص جوانی جمعیت و لزوم درونی سازی ساختار مدیریتی، نرخ پذیرش مدیران برون سازمانی از حدود ۸۰ درصد در اوایل تاسیس به عدد ۱۰ درصد در وضعیت حاضر رسیده است و جانشین­‌پروری و توانمندسازی نیروهای درونی برای استقرار در جایگاه‌های مدیریتی میانی و ارشد از اهداف مستمر و تفکر جاری در گروه مالی گردشگری است.

بر پایه آخرین اطلاعات سرمایه انسانی در حال حاضر بیش از 22 هزار نفر به صورت مستقیم در مجموعه‌های داخلی و بین‌المللی گروه مالی گردشگری، اشتغال دارند. نیازمندی به توانمندی و افکار جدید و اجرایی، موضوعی است که گروه مالی به شکل مستمر به دنبال آن است و از ورود سرمایه‌های انسانی بر پایه شاخص‌های شایستگی عمومی و اختصاصی و منطبق بر فرهنگ سازمانی گروه، حمایت و استقبال می‌کند.

ساختار سازمانی گروه مالی گردشگری
همکاری با ما
گروه مالی گردشگری به عنوان یک مجموعه اقتصادی بزرگ همواره برای تکمیل سرمایه انسانی خود در حال استخدام نیروهای متخصص است، اگر علاقمند به همکاری با ما هستید، رزومه خود را برای ما ارسال کنید.
گروه مالی گردشگری در رسانه‌ها

رئیس گروه مالی گردشگری در جمع مدیران ارشد ارتباط گستر

افتتاح کاروانسرای وکیل

گروه مالی گردشگری مسئولیت اجتماعی