بانک گردشگری ۴۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری پرداخت کرد

بانک گردشگری به عنوان یک بانک خصوصی از سال گذشته تاکنون در راستای تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالغ بر ۶۸۰۰ فقره تسهیلات به مبلغ حدود ۴۸۰۰ میلیارد ریال در بخش های ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک در سال ۱۴۰۰ در مجموع یک هزار و ۶۵۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۳۱۷ میلیارد ریال پرداخت کرده است. همچنین در پنج ماه منتهی به پایان مرداد ۱۴۰۱ نیز ۳۶۷ فقره تسهیلات به مبلغ حدودا ۴۹۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است.
در بخش ودیعه مسکن نیز بانک گردشگری در سال گذشته ۳۷۸۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۵۰۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال تسهیلات در تهران و ۹۸۵ فقره تسهیلات ودیعه مسکن در سایر استان ها به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.
لازم به ذکر است این بانک در تهران بیش از سهمیه در نظر گرفته شده، تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده است.
بانک گردشگری در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز در ۵ ماه منتهی به پایان مرداد ماه سال جاری ۵۵۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۰۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.
این گزارش حاکیست: به این ترتیب تاکنون ۷۲ درصد متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۶۰ درصد متقاضیان تسهیلات فرزندآوری با مراجعه به شعب بانک گردشگری و تکمیل مدارک، از تسهیلات مذکور بهره‌مند شدند و این روند همچنان ادامه دارد.
بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.