مجمع عمومی عادی مجتمع فولاد صنعت بناب برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مجتمع فولاد صنعت بناب برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات بانک گردشگری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در این جلسه ابتدا محمد کشانی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب گزارش عملکرد این شرکت را ارائه کرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد.
در این جلسه، صورت های مالی مجتمع فولاد صنعت بناب برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ با تایید اکثر سهامداران حاضر در مجمع به تصویب رسید.
در پایان این جلسه، روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.


مجمع عمومی عادی مجتمع فولاد صنعت بناب