با همکاری بنیاد یاس صورت گرفت،اختصاص ۲۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانک گردشگری برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بهزیستی کرمان

بانک گردشگری در راستای مسئولیت های اجتماعی، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای زنان سرپرست خانوار مراکز نگهداری معلولان استان کرمان اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، تسهیلات مذکور با هدف توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مراکز نگهداری و توانبخشی معلولان بهزیستی استان کرمان و رفع مشکلات معیشتی آنان پرداخت می‌شود.
تسهیلات مذکور به ۷۰ نفر از زنان سرپرست خانوار مراکز یاد شده به ازای هر نفر ۳۰۰ میلیون ریال تعلق می گیرد که پرداخت آن از سوی بانک گردشگری شعبه کرمان آغاز شده است.
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار مراکز نگهداری معلولان بهزیستی استان کرمان با همکاری بنیاد نیکوکاری یاس وابسته به گروه مالی گردشگری، بتدریج تا بیستم اسفند ماه جاری به همه این افراد پرداخت خواهد شد.