قرارداد واحدهای تجاری مرکز خرید زیگورات سنتر سیرجان تحویل شد/ افتتاح بهمن ماه ۱۴۰۰

قرارداد واحدهای تجاری مرکز خرید زیگورات سنتر سیرجان برای شروع فرایند تجهیز دکوراسیون داخلی تحویل مستاجران شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است فرآیند دکوراسیون داخلی و آماده سازی فروشگاه‌ها به نحوی انجام شود که تا بهمن ماه سال جاری، مرکز خرید زیگورات سنتر سیرجان افتتاح شود.
در مراسم تحویل قراردادها مدیرعامل شرکت سمگا، مدیران امور اعتباری بانک گردشگری، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت پارس زیگورات حضور داشتند.
در این مراسم، نمایندگان بانک گردشگری جزئیات و شرایط پرداخت تسهیلات برای تجهیز و دکوراسیون واحدها را برای حاضران تشریح کردند.
در پایان مراسم نیز قرارداد واحدهای تجاری با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره پارس زیگورات و مدیران گروه مالی گردشگری و نماینده بانک گردشگری به مستاجران مربوطه تحویل و به همراه آن یک جلد قرآن نفیس به آنان اهدا شد.
این گزارش حاکیست: با توجه به اینکه بهره برداری از یک طبقه از مرکز خرید زیگورات سنتر سیرجان برعهده مجموعه هایپر استار است، قراردادهای مستاجران آن طبقه با حضور “هانس دیوید روکس” مدیرکل توسعه و بازگانی شرکت هایپر مارکت های ماف پارس به آنان تحویل شد.