مدیرعامل جدید شرکت اقتصادی نگین گردشگری منصوب شد

با صدور حکمی از سوی رییس گروه مالی گردشگری ، حسن کدخدا به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در حکم حسن کدخدا آمده است : با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی در سمت های قبلی و با استناد به مصوبه هیات مدیره شرکت، به موجب این حکم به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری تعیین و منصوب می گردید.
در بخش دیگر حکم آمده است:
انتظار می رود با نصب العین قرار دادن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی ، همسویی با سیاست های گروه مالی گردشگری، خلاقیت و توسعه فعالیت ها و همچنین توجه به دو اصل سرعت و سلامت در انجام وظایف محوله بیش از پیش موفق باشید.
کدخدا پیش از این مدیر امور بانک گردشگری، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت های توسعه امید گردشگری و لیزینگ گردشگری را در کارنامه خود دارد.