درمهرماه فولاد بافت درتولید آهن اسفنجی از مرز ۷۰ هزار تن گذشت

تولید آهن اسفنجی درشرکت احیا استیل بافت طی مهرماه امسال ازمرز ۷۰ هزارتن گذشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت گشترش صنایع ومعادن ماهان؛باتلاش وپیگیری پرسنل این شرکت؛ رکورد جدیدی درتولید آهن اسفنجی کشوربه ثبت رسید.
بنا‌ به این گزارش این رکورد جدید در تولید آهن اسفنجی این کارخانه درحالی بدست آمد که میزان تولید این شرکت درمردادماه گذشته ۴۱ هزار تن و ۳۶۷ تن ودرشهریورماه نیز ۴۹ هزار ۳۸۷ تن بوده است که تولید بیش از ۷۰ هزار تن آهن اسفنجی اختلاف فاحشی با تولیدات این شرکت درماه های گذشته دارد که خود رکوردی جدید برای شرکت احیا استیل بافت وآهن اسفنجی درکشورمی باشد.