انتصاب مدیر عامل جدید هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان

از سوی رییس گروه مالی گردشگری صورت گرفت:
انتصاب مدیر عامل جدید هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان
طی حکمی از سوی مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری ، حسن تقوی راد به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان تعیین و منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ، مهدی جهانگیری با استناد به مصوبه هیات مدیره شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در حکمی حسن تقوی راد را به عنوان مدیر عامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان معرفی کرد.
گفتنی است حسن تقوی راد پیش از این مدیر عامل کارخانه احیا استیل فولاد بافت از شرکت‌های گروه مالی گردشگری بود که به زودی افتتاح رسمی آن صورت می پذیرد.