معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی گروه مالی گردشگری منصوب شد

«مهدی جهانگیری»، رییس گروه مالی گردشگری، طی حکمی، «ابراهیم جهانگیری» را به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی گروه مالی گردشگری منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل گروه مالی گردشگری، در حکم ابراهیم جهانگیری آمده است: «از آنجا که نیروی انسانی به عنوان مهمترین رکن و سرمایه اصلی هر سازمان به شمار می رود، سازمان ها را بر آن داشته تا با دقت و وسواس بیشتری سعی در حفظ ، توسعه و بهبود کار آمدی کارکنان خود داشته باشند. جا دارد با توجه به بوجود آمدن زمینه های مناسب ، گروه مالی گردشگری بتواند با استراتژی مطلوب نقش موثر و فزاینده ای در عرصه های گوناگون ایفا نماید».

بر اساس این گزارش، ابراهیم جهانگیری پیش از  این  در فعالیت های اجرایی خود، رییس سازمان آموزش و پرورش استان کرمان، استاد دانشگاه و … بوده است.

گفتنی است این انتصاب در راستای ارتقای سطح بهره وری و کیفیت نیروی انسانی در مجموعه گروه مالی گردشگری صورت گرفته است.