گزارش تصویری آیین معارفه محمدرضا فهمی مدیرعامل جدید بانک گردشگری

گزارش تصویری آیین معارفه محمدرضا فهمی مدیرعامل جدید بانک گردشگری