گزارش تصویری از خطوط تولید نورد و ذوب مجتمع فولاد صنعت بناب

ذوب شاهین بناب


ذوب شاهین بناب

خط تولید نورد


خط تولید نورد

پانارومای کارخانه


پانارومای کارخانه