نخستین جلسه هم‌اندیشی مدیران و نمایندگان روابط عمومی مجموعه گروه مالی گردشگری

نخستین جلسه هم‌اندیشی مدیران و نمایندگان روابط عمومی مجموعه گروه مالی گردشگری، ساختمان مرکزی بانک‌گردشگری؛ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۸