نشست مشترک اقتصادی ایران و ایتالیا با حمایت گروه مالی گردشگری

نشست مشترک اقتصادی ایران و ایتالیا با حمایت گروه مالی گردشگری  که ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد.