دیدار رییس گروه مالی گردشگری با مقامات سیاسی اقتصادی قزاقستان

مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری  به همراه هیات همراه در نشستی  میزبان تنی چند از مقامات سیاسی و اقتصادی  قزاقستان بود.

در این نشست که به منظور بررسی راه های همکاری تجاری متقابل برگزار شد دو طرف به ارائه نظرات خود پرداختند و موارد سرمایه گذاری های مشترک از سوی گروه مالی گردشگری و هیات قزاقستانی مطرح شد.

در جریان این نشست مقرر گردید که گروه مالی در نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران که در ماه جولای در اکتائو قزاقستان برگزار می شود حضوری تاثیر گذار داشته باشد.

همچنین مقرر شد نحوه این حضور و گسترش همکاریهای متقابل در نشست های بعدی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه مثبتی از آن حاصل شود.

گفتنی است در این نشست در خصوص فعالیتهای اقتصادی در زمینه نفت و پتروشیمی، مسکن ، صنعت و معدن، گردشگری و فعالیتهای مالی و بانکی مواردی مطرح و تبادل نظر شد.