مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سمگا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی ایران (سمگا) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری در این مجمع مقرر شد که شرکت تا دو سال آینده افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی داشته باشد.

علاوه بر این در مجمع شرکت سمگا اعلام شد که این شرکت قصد دارد یک هتل ۵ ستاره در تهران و یک هتل ۴ ستاره در سیرجان به مرحله ساخت و بهره برداری برساند.

در پایان جلسه مجمع نیز ۴۰ تومان سود به ازای هر سهم برای سهامداران تقسیم شد.