نشست بزرگ گروه مالی گردشگری و بزرگداشت روز زن

نشست بزرگ گروه مالی گردشگری و بزرگداشت روز زن با حضور مهدی جهانگیری رییس گروه مالی و سایر مسوولین بانک در محل هتلهای بین المللی فرودگاهی فرودگاه امام خمینی (ره) در روز چهارشنبه ۱۹فروردین ماه برگزار شد.