مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 1401 با حضور سهامداران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در این جلسه ابتدا مهدی بهرامی مدیرعامل شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت به مجمع عمومی را ارائه کرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد.
در این جلسه، صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 1401 به تصویب سهامداران حاضر در مجمع عمومی رسید.
در پایان جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.