مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

در راستای تحقق شعار «گردشگری برای همه» صورت گرفت: توجه خاص به کم توانان در غرفه گروه مالی گردشگری

غرفه گروه مالی گردشگری در دهمین‌ نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته به رمپ و بخش ویژه کم توانان و توانیابان مجهز شد. به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در راستای تحقق شعار سال سازمان جهانی جهانگردی، «گردشگری برای همه»، امکان دسترسی راحت تر کم توانان به عنوان یکی از گروه های مهم‌ مخاطبین نهادهای گردشگری کشور به خدمات ارائه شده در غرفه گروه مالی گردشگری مهیا شده است.
گفتنی است بانک گردشگری نیز در این راستا با ارائه خدمات نوین بانکداری که قابل استفاده برای این قشر است خدمت به جامعه کم توانان را در دستور کار قرار داده است.