اخبار و رسانه‌ها

آخرین اخبار از مجموعه شرکت‌های گروه مالی گردشگری را در این صفحه مطالعه کنید.

آخرین اخبار

گروه مالی گردشگری در رسانه‌ها

۸ شرکت زیرمجموعه گروه مالی گردشگری در صف ورود به بورس
نشان عالی مسئولیت اجتماعی به گروه مالی گردشگری/ نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی به مدیر روابط عمومی گروه
تابناک
قدردانی وزیر ارشاد از فعالیت‌های فرهنگی گروه مالی گردشگری
فرارو