بشنوید!

رسانه TourismIT با هدف بررسی و تحلیل صنعت بزرگ فین‌تک و زیرمجموعه‌های آن تشکیل شد. پادکست‌های صوتی ما به صورت گپ و گفتی خودمانی با متخصصین و فعالین این حوزه حول موضوعاتی نظیر بانکداری دیجیتال، پرداخت، اینشورتک، فناوری ثروت، روبو ادوایزر، بانکداری به عنوان خدمت، امنیت و دیگر زیرمجموعه‌های فین‌تک انتشار می‌یابد.

لیست اپیزودها

رسانه تحلیلی صنعت فین‌تک در ایران و جهان